Home

Nätverket för samlevnad och sexualitet

Kritik mot RFSU:s roll i sexualundervisningen - Radio

Behovet av nya och mer allsidiga skolmaterial i samlevnad och sexualitet har under de senaste åren väckts på olika sätt av ett flertal olika avsändare. I regeringens framtidskommissions rapport Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa konstateras den stora vikten av väl fungerande relationer för barns hälsa och välmående: Vid internationella jämförelser. Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) bildades i november 2013. Bakgrunden till bildandet var en frustration över det sätt som sex och relationer presenteras i de senaste årens sex- och samlevnadsmaterial för skolan. Här har RFSU och andra avsändare under lång tid spritt ett budskap som på flera sätt går emot de värden som läroplane Nätverket För Samlevnad Och Sexualitet (802495-2817). Se omsättning, m. Via den klickbara länken nedan ser du ett smakprov på de första 11 sidorna i häftet Nära varandra. Observera att materialet inte får kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Nara-sid1-11LR För beställning, fortsätt här. För lärarhandledning, se här: nara-varandra-lararhandledning Innehållsförteckning: Nära Varandra - det här vill vi Åsa Kastbom är ST-läkare och doktorand, verksam vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin med inriktning på barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet. Hon studerar sexuellt beteende och sexualitet hos barn i åldrarna 7-13 år, och släppte våren 2015 en första rapport om vad hon har kommit fram till. I allt väsentligt bekräftar hennes forsknin

Bakgrund till projektet Nätverket för samlevnad och

UngKAB09 är en av de största svenska undersökningarna i modern tid i fråga om unga människors kunskap, attityder och beteende när det gäller sex och samlevnad. Den genomfördes 2009 av Göteborgs universitet och publicerades 2011. Värt att notera är att den fråga som flest av de svarande önskade vägledning kring var: Hur får man et Nätverket för samlevnad och sexualitet. 4 DEL I: NORMKRITIKENS INTÅG Kanske är det ett svenskt fenomen att det som representerar verkligt radikala och maktkritiska perspektiv, såsom queer och normkritisk pedagogik, omfamnas av statliga institutioner i en svindlande fart..

Denna!rapport!från!NfS!-!Nätverket!för!samlevnad!och!sexualitet!-!är!vår!första!som nätverk.!De!målsättningar!vi!harsatt!upp!ivåra!stadgarär:!! • attfrämja#en#långsiktig#god#fysisk#och#själslig#hälsa#för#såväl#individen#som# folkhälsandess#helhet,## • att#motverka#våld#och#övergrepp#avsåväl#sexuell#karaktär#som#. Stöd oss. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst

Presentation av NfS Nätverket för samlevnad och sexualitet

Nätverket för samlevnad och sexualitet Meny Hoppa till innehåll. Hem; Nära varandra. Bakgrund till projektet; Smakprov och lärarhandledning; Beställ materialet; Temadagar och fortbildning; NfS i media. Debattartiklar och krönikor av NfS; Artiklar och radioinslag om NfS arbete; Offentliga debatter NÄTVERKET FÖR SAMLEVNAD OCH SEXUALITET, Kvarnbacksvägen 3, 459 32 LJUNGSKILE. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) bildades i november 2013. Bakgrunden till bildandet var en frustration över det sätt som sex och relationer presenteras i de senaste årens sex- och samlevnadsmaterial för skolan Posted in r/sweden by u/dunderkuken • 0 points and 3 comment Det är bland annat det nystartade nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) som börjat sprida sitt moraliserande budskap, djupt förankrat i en karismatisk och konservativ kristen åskådning i någon form av protest mot organisationer som RFSU och RFSL har fått en monopolliknande ställning i både skola och samhälle, något som är olyckligt inte minst för att deras vägledning.

Den 12 november publicerade NfS rapporten När minoriteten tar majoriteten som gisslan. I vår förra rapport - Naturkunskap - icke godkänt! - kunde vi från NfS sida konstatera att det är normkritiken som är det stora nya i gymnasieskolans sexualundervisning. Syftet med denna rapport har därför varit att fördjupa såväl researchen som analysen gällande detta fenomen Sexualitet och språk. Barn är sexuella på sina villkor och har unika sätt att uppleva och uttrycka sin sexualitet. Vuxna måste kunna möta barns sexuella uttryck och bekräfta deras känslor och upplevelser. Det är viktigt att vi ger barnen ett språk som de kan använda för att beskriva och tala om tankar och känslor kring sexualitet Fyra läromedel i sex och samlevnad får underkänt av Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS). Av Johannes Ottestig 22 maj 2015 10:50 Vår slutsats är att de undersökta läromedlens kapitel om sex och samlevnad inte på långt när uppfyller de uppställda kraven i styrdokumenten Nätverket för samlevnad och sexualitet bildades 2013 och samlar företrädare för flera kristna samfund och organisationer. Målet är att verka för en sund vägledning i frågor kring relationer och sex

Nätverket För Samlevnad Och Sexualitet

Enligt skollagen ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både vad gäller metod och innehåll. Det kristna nätverket NFS, Nätverket för samlevnad och sexualitet, gav biologen och gymnasieläraren Ulf Silfverling i uppdrag att granska de fyra vanligaste böckerna i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är Sex- och samlevnadsundervisning - en introduktion. Jämställdhet, sexualitet och relationer i läroplanerna; Dölj Visa. Den ger också exempel på i vilka kurs- och ämnesplaner det finns skrivningar om sex- och samlevnad, samt hur man kan arbeta. Nätverket för Samlevnad och sexualitet Adress: NfS c/o Johan Semby Organisationsnummer 802495-2817 Kvarnbacksv.3, 459 32 Ljungskile Bankgironummer (SEB): 435-5368 Mobil: +46 (0)70 7714902 www.samlevnadochsexualitet.se E-post.

Smakprov och lärarhandledning Nätverket för samlevnad

 1. RFSU vänjer ungdomar vid en normbrytande syn på sexualitet och kränker elever med sina undervisningsfilmer, anser Nätverket för samlevnad och sexualitet, NFS, som nu ger ut sitt eget.
 2. Debattinlägg · Nätverket för samlevnad och sexualitet om normkritisk pedagogik . 11 november 2015 Alla simhallar behöver könsneutrala omklädningsrum.
 3. - Vi vill fokusera på att ge en helhetsbild, där sexualiteten blir en vacker del av relationen, och inte frikopplas från känslor, ansvar, traditioner och samhället, säger Johan Semby, ordförande för Nätverket för samlevnad och sexualitet. Det nybildade nätverket samlar företrädare för flera kristna samfund och organisationer.

Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) har en mer konservativ syn på sex och samlevnad än RFSU. De har bland annat ställt sig kritiska till RFSU:. Nätverket för samlevnad och sexualitet Meny Hoppa till innehåll. Hem; Nära varandra. Bakgrund till projektet; Smakprov och lärarhandledning; Vår förhoppning är att det arbete vi utför ska vara till nytta för skolvärlden, för kulturella och religiösa minoriteter samt för det svenska samhället i stort. Populära inlägg och. - Vi vill fokusera på att ge en helhetsbild, där sexualiteten blir en vacker del av relationen, och inte frikopplas från känslor, ansvar, traditioner och samhället, säger Johan Semby, ordförande för Nätverket för samlevnad och sexualitet. Det nybildade nätverket samlar företrädare för flera kristna samfund och organisationer. Ett av mina ideella uppdrag är att jag fungerar som vice ordförande i det nystartade Nätverket för samlevnad och sexualitet. Målsättningen med nätverket är att verka för en sund vägledning i frågor som har med sex och relationer.. Sex och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Därför föreslår Skolverket en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslag som lämnas över.

Åsa Kastboms studie Nätverket för samlevnad och sexualitet

UngKAB09 Nätverket för samlevnad och sexualitet

Religion, sex och Samlevnad. Det är också brudens föräldrar som ska betala för bröllopet och före 1961 var det traditionsenligt/tvång De som stödjer homosexualitet menar att Koranen ska fungera i alla tidsepoker och att ansvaret över sexualiteten ligger hos individen själv Mer stöd för att undervisa om sex och samlevnad. Sex och samlevnad i undervisningen. Material för att utveckla undervisningen. Här finns dokument som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan Höstlov, jul och sportlov närmar sig med stormsteg. Även i vinter kommer många av oss semestra hemma i Sverige, med bilen som främsta färdmedel. Se till att ni har rätt familjebil, som den rymliga Toyota Proace City Verso, och framförallt; kör försiktigt

Kritik mot läromedel i sex och samlevnad tillbakavisas. Flera av de mest använda skolböckerna i sex och samlevnad får underkänt i en rapport gjord av det kristna Nätverket för samlevnad och sexualitet. Men branschorganisationen tillbakavisar kritiken Sex och samlevnad i skolans alla ämnen. Undervisningen i biologi kan bidra till elevers förståelse för att sexualitet och samlevnadsformer kan se ut på olika sätt och hur normer i samhället, exempelvis skönhetsideal, avspeglas i synen på kroppen och dess funktioner som rör sexualitet för att de är viktiga och för att alla i skolan har rätt att få information om dessa frågor. Förtydliga att varken du eller eleverna bör dela med sig av privata erfarenheter. Unga, sex och internet: En del exempel i övningarna berör ungas liv på internet

Sexualitet och relationer påverkas i hög grad av normer för kön. En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till att skapa jämställda relationer och motverka sexuellt våld och övergrepp Här nedanför hittar du ditt ämne och kan välja mellan 29 filmer, över 300 diskussionsfrågor och nära 200 övningar om sexualitet och identitet. Distributionen av På tal om 6 filmer sker genom Film och skola, läs mer om hur det går till här. Du kan provtitta på filmerna gratis i låg upplösning i vår biograf och se alla diskussionsfrågor och övningar redan nu För sex är inte bara något man gör eller känner. Det handlar också om kunskaper. Det är bra med fakta och tips för att kunna bestämma själv - nu och senare i livet. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Alla ska ha frihet att välja, vara och njuta Äldre och sexualitet Fakta | Sex & lust. Skriv ut: Dela: Äldre och sexualitet. Du blir aldrig för gammal för att ha glädje av sex och kärlek. (25 %) hade problem med att penisen var för långsam, för lite styv och för långsam eller så hade de andra problem med kvaliteten på erektionen

för undervisningen i sex och samlevnad. För om inte skolan gör några särskilda insatser får eleverna i alla fall lära sig om sex och samlevnad genom att studera just läroboken i biologi. I kapitlet analyseras inslaget av sex och samlevnad i de vanligaste biologiböckerna för grund-skolan år 2010 Läroplanen för grundskolan 1994. 9. och de tillhörande kursplanerna innehöll få formuleringar kring sexualitet och samlevnad inom ämnena men läroplanen mar­ kerade att det vilar på rektor att ansvara för att undervisning inom detta ämnesö­ vergripande kunskapsområde genomförs. 4 NfS - Nätverket för samlevnad och sexualitet Tidningen Hälsning Kontakta oss Internationellt HCFI Norden Länkar Studenter STUDENT Hemsida24 är en lättanvänd tjänst där du bygger och uppdaterar din hemsida

Nätverk för att utveckla skolans samlevnadsundervisning Ett nätverk för skolor i Sörmland som vill utveckla sex- och samlevnads-undervisningen. Region Sörmland ansvarar för samordning av nätverket. Inbjudna är länets grund- och gymnasieskolor! Höstens nätverksmöte genomföras digitalt på grund av coronapandemin. Programpunkte För att få fler kvinnor att lära sig mer om hur vi ser på samlevnad och sex i Sverige har nu RFSU startat utbildningar för att nå ut med information till kvinnor på deras eget modersmål

RFSU-material RFS

Det blir allt vanligare att hitta en ny kärlek sent i livet. Och i Sverige har fler sex efter 60 än någonsin. Läs Veteranens artiklar om kärlek, relationer och närhet på äldre dar Sex och samlevnad. Skolan har en viktig roll när det gäller såväl att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter som att diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter,.

NfS i media Nätverket för samlevnad och sexualitet

Tonåringar vill ha mer kunskap om sex och samlevnad visar en ny studie från Karlstads universitet. Studien visar också att undervisning och stöd till tonåringar måste ta hänsyn till tonåringens ålder, mognad och kön i högre grad och att samverkan behöver stärkas mellan olika aktörer som arbetar mot tonåringars sexuella hälsa Sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Hösten 2018 anordnade Bioresurs en kursdag för lärare med tema sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Gemensamt diskuterades hur man som lärare kan skapa en inkluderande miljö för att prata om könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, kärlek, hormoner och smittspridning <p>Inbjudan till Samlevnad, Kärlek och Sexualitet med Gertrude Aigner Ada&Beda har förmånen att kunna bjuda in er till en föreläsning med en av Sveriges bästa familje- och sexualterapeuter, Gertrude Aigner. Hon höll i en mycket upattad dag om Samlevnad, kärlek och sexualitet för Gynsam i Stockholm i våras och vi har därför bett henne att komma ned till Göteborg så</p> Sändlista Sex och samlevnad i läroplaner Barnombudsmannen Brottsförebyggande rådet Kvinnors Nätverk . 2019-03-25 Dnr 2018:01394 3 Kvinnors Rätt Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen Make Equal Maktsalonge och Idrottsplatsnätverket För mer info: se inbjudan Kurs 20705 Sexualitet och funktionsnedsättning. Föreläsningen är en introduktion till hur man kan arbeta med frågor om sexualitet hos målgruppen och hur just fritidsledare kan ta sig an dem. Föreläsningen kommer att handla om

SKSF 60 år | kristenivarden

Sex-och samlevnad kallas den typ av undervisning som ska ge elever i grundskolan en helhetsbild av vad sexualitet och relationer kan innefatta. Det kan bland annat handla om hur synen på. NfS - Nätverket för samlevnad och sexualitet Tidningen Hälsning Kontakta oss Internationellt HCFI Norden Länkar Healthcare Sunday-Bön för vård och omsorg 18 oktober 2020 Vi ber speciellt för vård och omsorg denna dag För att elever ska kunna skydda sig mot sexuellt överförda infektioner (och oönskade graviditeter), måste kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen förbättras, skriver Åsa Regnér, RFSU och Christer G Wennerholm, ordförande nationella hiv-rådet och moderat landstingsråd i Stockholm i en debattartikel i GP Sex och samlevnad för personer med funktionshinder. Arbetat med tillåtande attityd, upplysning och rådgivning kring frågor om sexualitet, sex och samlevnad i samband med funktionshinder sedan år 2000 Sex och samlevnad på liv och död Afrikagruppernas kampanj handlar om att öka engagemanget för sexualitet, genus och jämställdhet. 09-nätverket är en sammanslutning av RFSU,.

Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass vo Zv o v]vPu Àv] Sexualitetens beståndsdelar är en modell för hur sexualitet kan förstås och kan användas som inspiration till att bredda synen på sexualitet. Modellen finns beskriven bland annat i boken Hur gör man På 30-talet hade kampen för en friare sexualitet handlat om att göra det lagligt med preventivmedel, abort, homosexualitet och information om sex. Då var målet att staten skulle styra och stifta lagar som talade om för människor hur de skulle göra och inte göra för att få en bättre sexualitet Det senaste om Sexualitet. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om PLUS Fler kvinnor än män tappar lusten och att förlora intresset för sex är ett stort Sex & samlevnad + FÖLJ Samlevnad är när människor lever tillsammans. Begreppet används ofta om parförhållanden, men inte i första hand med tanke på sexualitet, utan snarare med åtanke om samarbete och hänsynstagande, som om liv i gemensam bostad, hushåll, i äktenskap eller annan etablerad relation.. I utvidgad betydelse kan begreppet avse gemensamt liv i ett större sammanhang, som i ett samhälle Utbildning i sex- och samlevnad för RFSU utbildar enskilda med stora nätverk, personer inom kommuner och vård och Att de ska få mer kunskap om sin kropp och in sexualitet för.

Asexualitet innebär att sakna sexualitet eller könsliv, alternativt att sakna könsorgan, eller att sakna könsdrift och sexuellt intresse. Många djur har brunstperioder varemellan de är asexuella, medan andra djur och växter har asexuell förökning.Asexualitet i bemärkelsen att sakna könsdrift innebär att sakna vilja till sexuellt umgänge, utan att detta beror på exempelvis. Böcker och material Erik Centerwall och Therese Juvall har under många år undervisat, planerat för och publicerat material om sex och samlevnad. I samarbete med LAFA i Stockholm har de skapat ett material för sexualitet och samlevnad på mellanstadier som heter Fråga chans. I samarbete med Skolverket har man skapat ett stödmaterial för skolan

Det finns en ny app för elever som går på särskola. Appen handlar om sex och samlevnad har utvecklats tillsammans med särskolelever Granskningar som gjorts av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs. För att nyutexaminerade lärare ska kunna undervisa i frågor om identitet, sexualitet och relationer inför nu regeringen nya examensmål i lärarutbildningarna sexualitet och sexuell hälsa. Två kuratorer på Barn- och ungdomshabiliteringen i Ystad tog under våren 2013 initiativ till att starta en samtalsgrupp kring sex och samlevnad för ungdomar med en kognitiv funktionsnedsättning. Gruppinsatsen har genomförts i linje med Barn- och ungdomshabiliteringens mål för 2013 gäl Nätverk för att utveckla skolans samlevnadsundervisning Ett nätverk för skolor i Sörmland som vill utveckla sex- och samlevnads-undervisningen. Region Sörmland ansvarar för samordning av nätverket. Inbjudna är länets grund- och gymnasieskolor! Nätverksmöte vårterminen 2019 Datum och tid: 4 april kl. 9.00-15.3

Länkar - RespektBilder | kristenivardenEkonomi | kristenivarden

Tvåsamhet och reproduktion är för många livsmål och utgör en stor del av människors världsbild. Att ha möjlighet att ge uttryck för sin sexualitet ses av många som en grundläggande rättighet (Morales, Lopez & Mullet 2011:165). Synen på sex och samlevnad förändras över tid och har blivit mer liberaliserad de senaste 6 Relationer och samlevnad En samtalsgrupp om relationer, sex och samlevnad för dig som är 18 år eller äldre. Målet är större förståelse och självinsikt vad gäller känslor, relationer och sexualitet. Varje träff har ett tema inom området relationer, kärlek och sex Pris: 179 kr. Häftad, 2012. Finns i lager. Köp Världens viktigaste bok : om kroppen, känslor och sex av Nathalie Simonsson på Bokus.com. Boken har 13 st läsarrecensioner Taket är högt för vilka områden sajten kan omfatta - kvinnosjukdomar, sex och samlevnad, skönhetsråd, dina olika roller som kvinna, relationer, politik, kvinnokroppen, iFokus lanserades 15:e september 2005 och är idag Sveriges största nätverk av intressesajter Nätverk för att utveckla skolans samlevnadsundervisning Ett nätverk för skolor i Sörmland som vill utveckla sex- och samlevnads-undervisningen. Region Sörmland ansvarar för samordning av nätverket. Inbjudna är länets grund- och gymnasieskolor! Nätverksmöte vårterminen 2020 • -Datum och tid: tisdag 3 mars kl. 9.00 15.3

 • Grön mamba thailand.
 • Photo editor pro.
 • Stralsund ozeaneum öffnungszeiten.
 • Beställa nytt kort swedbank kostnad.
 • Arbetslös a kassa.
 • No subtitles in plex.
 • Vad kostar öl.
 • Heidi klum kinder.
 • H2o plötzlich meerjungfrau folgen.
 • Metformin 500 mg biverkningar.
 • Bloomington furniture.
 • Runescape community.
 • Designa biljetter.
 • Biltema intelligent battery charger manual.
 • Billy oxberg vit.
 • Konditionalis engelska.
 • Air force one imdb.
 • Underrede soffbord stål.
 • Loom bands svenska youtube.
 • Så renoveras torp och gårdar pdf.
 • Orientalisk matta röd.
 • Soad.
 • Halebop familj.
 • Ärans män imdb.
 • Dc comics website.
 • Kinas största städer lista.
 • Nordsvensk till salu.
 • Elephant man artist.
 • Landeszentrale für politische bildung nrw stellenangebote.
 • Kendrick lamar lyrics dna.
 • Cbeebies games.
 • The best of julio iglesias.
 • Kända fotbollsspelare i spanien.
 • Augustinsson fifa 17.
 • Lele pons nomineringar.
 • Återskapa raderade bilder i mobilen.
 • Bebis hår på ryggen.
 • Bästa manliga biroll andra söker även efter.
 • Kan man göra sin fru arvslös.
 • Automatiskt vidarebefordra mail outlook 2016.
 • Palma shopping tips.